İngilizce Hazırlık Programı

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ (SMGE)

Tanım:

Bu etkinlikler tüm öğretmenlerin ÖEGB’deki mesleki gelişimleri için kullanabilecekleri araçlardır.

Her akademik yılın başında, öğretmenlerden bir anket doldurmaları ve ÖEGB’ye teslim etmeleri istenir.

Amaçlar:

Sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin amacı, öğretmenlerin:

  • Mesleklerinde öğretme becerilerini daha fazla geliştirmelerine,
  • İngilizce öğretimi alanına çalıştaylar, araştırmalar, video/meslektaş gözlemleri, akademik çalışmalar vs. ile katkıda bulunmalarına,
  • Kendi öğretim teknikleri üzerine düşünmelerine,
  • Diğer meslektaşlarının öğretmenlikleri hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmalarına,
  • Deneyim ve uzmanlık alanlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarına yardımcı olmak ve teşvik etmektir.