İngilizce Hazırlık Programı

Hazırlık Başlama Seviye 1

Başlangıç Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi “hiç yok” veya “çok az” ise, akademik yılın başında seviye tespit sınavı sonucuna göre bu seviyeye yerleştirilirler. Bu seviyeden başlayan öğrenciler sırasıyla Seviye1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4 programlarını akademik yıl içinde ve Seviye 5 programını da  yaz döneminde alırlar. Öğrenciler bu seviyelerin hepsini kalmadan başarıyla geçerlerse İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yıl içinde tamamlayabilirler. Öğrencilerin bu beş seviyeyi bir yıl içinde tamamlayamaması durumunda bir sonraki sene İngilizce Hazırlık Programı'na devam edip bitirme imkanları vardır.

1. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

1. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

2. Dönem başı seviye

L1

Başarılı

L2

L1

Başarısız

L1R

L2

Başarılı

L3

L2

Başarısız

L2R

L3

Başarılı

L4

L3

Başarısız

L3R

L4

Başarılı

L5

L4

Başarısız

L4R

L5A

Başarılı

L5B

L5A

Başarısız

L5

2. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

2. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

3. Dönem başı seviye

L1R

Başarılı

L2

L1R

Başarısız

L1DR

L2

Başarılı

L3

L2

Başarısız

L2R

L2R

Başarılı

L3

L2R

Başarısız

L2DR

L3

Başarılı

L4

L3

Başarısız

L3R

L3R

Başarılı

L4

L3R

Başarısız

L3DR

L4

Başarılı

L5A

L4

Başarısız

L4R

L4R

Başarılı

L5A

L4R

Başarısız

L4DR

L5B/L5

Başarılı

Fakülte

L5B/L5

Başarısız

L5AR

3. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

3. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

4. Dönem başı seviye

L1DR

Başarılı

L2

L1DR

Başarısız

L1TR

L2

Başarılı

L3

L2

Başarısız

L2R

L2R

Başarılı

L3

L2R

Başarısız

L2DR

L2DR

Başarılı

L3

L2DR

Başarısız

L2TR

L3

Başarılı

L4

L3

Başarısız

L3R

L3R

Başarılı

L4

L3R

Başarısız

L3DR

L3DR

Başarılı

L4

L3DR

Başarısız

L3TR

L4

Başarılı

L5

L4

Başarısız

L4R

L4R

Başarılı

L5

L4R

Başarısız

L4DR

L4DR

Başarılı

L5

L4DR

Başarısız

L4TR

L5A

Başarılı

L5B

L5A

Başarısız

L5R

L5AR

Başarılı

L5BR

L5AR

Başarısız

L5iDR

4. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

4. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

4. Dönem sonu durum

L1TR

Başarılı

L2*

L1TR

Başarısız

L1*

L2 / L2R / L2DR / L2TR

Başarılı

L3*

L2 / L2R / L2DR / L2TR

Başarısız

L2*

L3 / L3R / L3DR / L3TR

Başarılı

L4 (yaz okulu hakkı)

L3 / L3R / L3DR / L3TR

Başarısız

L3*

L4 / L4R / L4DR / L4TR

Başarılı

L5 (yaz okulu hakkı)

L4 / L4R / L4DR / L4TR

Başarısız

L4 (yaz okulu hakkı)

L5/L5R/L5DR/L5B/L5BR

Başarılı

Fakülte

L5/L5R/L5DR/L5B/L5BR

Başarısız

L5 (yaz okulu hakkı)

* Seviye 1, 2 ve 3 için Yaz Okulu Programları en az 10 öğrencinin kayıt yaptırması koşuluyla açılacaktır.


Yaz Dönemi Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

Yaz Okulu başı seviye

Yaz Okulu sonu başarı durumu

Yaz Okulu sonu durum

L4

Başarılı

Yeni Akademik Yıl Başı L5A

L4

Başarısız

Yeni Akademik Yıl Başı L4

L5

Başarılı

Fakülte

L5

Başarısız

Yeni Akademik Yıl Başı L5A

Not: Normal programlar ve DR programları aynı müfredatı takip eder, R programları ve TR programları aynı müfredatı takip eder.


Kısaltmalar:

L: Seviye

R (Repeat): 1. Tekrar

DR (Double Repeat): 2. Tekrar

TR (Triple Repeat): 3. Tekrar

1. ve 3. dönemlerde 5. Seviyede başlayan öğrenciler dönem ortasında bölüm derslerine başlayamayacakları için bu öğrenciler 5. Seviyeyi 16 hafta olarak (5A - 5B), haftalık ders saati daha az ve daha genişletilmiş şekilde görmektedirler.