İngilizce Hazırlık Programı

Genel Bilgi

Bilgi İngilizce Dil Sınavları (BİLET)

BİLET 1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı):

Seviye Tespit Sınavı dil bilgisi ile yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavnın iki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. Aşama’ya girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur.

Bu sınavdan 45 veya üzeri puan alan öğrenciler, BİLET 2. Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanmış olurlar.

BİLET 2. Aşama Sınavı (Hazırlık Muafiyet Sınavı):

BİLET 2. Aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir.

BİLET 2. Aşama Sınavı’ndan 60 veya üstü puan alan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Bu puan sınırının altında kalan öğrenciler Hazırlık Programı’nı takip ederler.

Hazırlık Programı’na devam edecek öğrencilerin hangi seviyeden başlayacakları BİLET 1. Aşama Sınavı’ndan aldıkları puana göre belirlenir. 

Sınav örnekleri ve daha detaylı bilgi için bakınız:

İngilizce Hazırlık Programı Yeni Kayıt Kitapçığı veya (Örnek Sınav)

 

2017 - 2018 BİLET Sınav Takvimi

21 Ağustos 

BİLET 1 (Bilgi İngilizce Testi)

29 Ağustos

BİLET 1 Sonuçlarının İlanı

5 Eylül 

BİLET 2 (Sözlü)

6 Eylül

BİLET 2 (Yazılı)

14 Eylül

BİLET 2 Sonuçlarının İlanı